Uramahdollisuudet

Pentair -jaokseen kuuluva Pentair Thermal Management on maailman johtava sähkösaattolämmitys- ja lattialämmitysjärjestelmien, paloluokiteltujen ja erikoiskaapeleiden ja vuodonilmaisujärjestelmien toimittaja. Sen asiakkaisiin kuuluu energia- ja voimalaitoksia, vesi- ja jätevesiyhtiöitä sekä kaivosteollisuuden, kemian ja lääketeollisuuden, elintarvike- ja juomateollisuuden ja rakennusalan yrityksiä. Pentair Thermal Managementilla on pitkä toimintahistoria ja laaja maailmanlaajuinen läsnäolo. Yhtiö työllistää yli 3 000 henkilöä yli 50:ssä eri maassa.

Huolehdimme hyvin henkilöstöstämme, kasvatamme liiketoimintaamme ja edistämme korkealaatuista toimintaa pyrkien saamaan aikaan positiivisia vaikutuksia maailmanlaajuiselle yhteisölle. Jos toimintatapasi ja tavoitteesi ovat samanlaisia, rohkaisemme tutustumaan Pentairin tarjoamiin monipuolisiin mahdollisuuksiin.

Joukkovoima

Pentair pyrkii kasvattamaan ja hallitsemaan liiketoimintaansa arvostaen ihmisten erilaisuutta ja edistäen hyväksyvää ilmapiiriä.

Uskomme, että erilaisuuden hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri tukee kaikkia työntekijöitämme siten, että he pystyvät käyttämään tehokkaasti voimavarojaan ja kokevat arvostusta ja kunnioitusta omana itsenään, jolloin he pystyvät parhaimpaansa yksilöinä ja yhdessä.

Erilaisuus ei tarkoita ainoastaan ikään, sukupuoleen ja rotuun liittyviä eroja, vaan se koskee myös ajattelutapaa, tyyliä, kulttuuria, uskontoa, taustaa jne. Henkilöstön erilaisuus voi edistää luovuutta ja innovatiivisuutta sekä synnyttää uusia ideoita ja uudenlaista ajattelutapaa.

Sinällään erilaisuus ei takaa mitään. Se, miten suhtaudumme erilaisuuteen, voi vaikuttaa myönteisesti. Näin ollen meidän on luotava hyväksyvä kulttuuri ja ilmapiiri, joka vaikuttaa henkilöstömme myönteiseen suhtautumiseen erilaisiin asiakkaisiimme, edistää innovatiivisuutta ja luovaa ajattelua ja tukee työntekijöidemme pyrkimystä tehdä parhaansa kaikessa toiminnassamme. Uskomme, että erilaisuuden hyväksynnän kautta kohtaamme parhaat ihmiset ja arvostuksen kautta inspiroimme henkilöstöämme tekemään parhaansa.

Inspired Solutions for a Changing World