Virtauksen varmistus

Pentair Thermal Management toimittaa PetroTrace-tuotemerkillä öljynporausputkien lämmitysjärjestelmiä virtauksen varmistamiseksi / öljyntuotannon tehostamiseksi/helpottamiseksi, seisokkiaikojen poistamiseksi ja öljynporauskaivon käyttöiän pidentämiseksi.

Öljynporausputkien lämmitys – Täydellisen lämmönhallintajärjestelmän periaate

Öljynporausputkien lämmitysjärjestelmät toimitetaan valmiiksi suunniteltuna järjestelmänä, jossa öljynporauskaivoon asennettuun putkeen kohdistetaan lämpöä sähkötermisten lämmitystekniikoiden avulla tuotantoketjun virtauksen varmistamiseksi ja/tai lisäämiseksi.Kaivoon asennetaan sähkötermiset lämpökaapelit, jotka tarjoavat jatkuvan korkean lämpöenergian lähteen tuotantovyöhykkeelle.Flow-Assurance-Industrial.jpg

Tyypilliseen järjestelmään kuuluu:

 • Öljynporausputken sähköterminen lämpökaapeli
 • Sähkötoimisen uppopumpun (ESP) kaapeli
 • Kytkentä- ja loppupäätepakkaukset
 • Kiinnitysjärjestelmät
 • Lämpötila-anturit
 • Öljylähteen liittimet
 • Ohjaus- ja valvontalaitteet
Öljynporausputken lämmitys tuottaa lämpöä suoraan tuotantovyöhykkeelle

Kaivossa erittäin viskoosiset nesteet käytännössä lukkiutuvat formaationesteeseen virtauskyvyn puuttumisen vuoksi, jolloin öljyn talteenotto on vaikeaa. Lämmittämällä öljynporausputkea lämpö voidaan kohdistaa tarkasti suoraan tuotantovyöhykkeelle.

 • Tarkkuutensa ansiosta öljynporausputkien sähkölämmitys on erinomainen ratkaisu öljyn talteenoton parantamiseksi raskasta raakaöljyä ja bitumia sekä runsaasti parafiinia sisältävistä kaivoista.
 • Öljynporausputkien lämmityssovelluksia on sekä pysty- että vaakasuuntaisille kaivoille.
Virtauksen varmistus jatkuvan lämpöenergialähteen avulla

Öljynporausreikien lämmitysjärjestelmä, PetroTrace, estää parafiinin, hydraatin tai raskasöljyn tukkeutumiseen liittyvät kalliit keskeytykset ja seisokit toimimalla jatkuvana lämpöenergian lähteenä.

Raakaöljy on hiilivetyjen, kuten parafiinin, aromaattisten aineiden, nafteenien, hartsien ja asfalteenien, seos. Näiden hiilivetyjen yhteydessä korkeamolekyylinen parafiini (eli vaha) ja asfalteenit voivat aiheuttaa hankaluuksia raakaöljyn talteenotossa ja kuljettamisessa lämpimästä kaivosta viileämpään porausputkeen.

Lisäksi tuotantoöljyn ja kaasun jäähtyminen niiden virratessa kaivosta ylös tuotantoputkea pitkin voi aiheuttaa erilaisia ongelmia.

 • Vahamolekyylit alkavat saostua nestefaasista tietyn lämpötilan alapuolella. Tätä lämpötilaa sanotaan parafinoitumislämpötilaksi, ja sen alapuolella vahat saattavat alkaa saostua tuotantoputken pinnalle. Lopulta ne tukkivat öljynvirtauksen tuotantoputkessa ja voivat nostaa viskositeettia ja alentaa tuotantomääriä.
Palvelut – Integroitu ratkaisu öljyn talteenoton varmistamiseen
 • Suunnittelu
 • Asennus

Yhdistämällä kehittyneet tuotteemme suunnittelu- ja asennuspalveluihimme asiakas saa integroidun ratkaisun öljyn talteenottoon. Strateginen suunnittelu ja toteutus varmistavat optimaalisen lämmönhallintajärjestelmän.


Aiheeseen liittyvät tuotteet

Inspired Solutions for a Changing World